Αρθροσκόπηση γόνατος

Εικόνα αρθροσκόπησης γόνατος όπου φαίνονται η κάμερα δηλαδή το αρθροσκοπικο Καθώς και τα αρθροσκοπικά εργαλεία όπως και ο φυσιολογικός μηνίσκος και ο φυσιολογικός χόνδρος του μηρού και της κνήμης

Η αρθροσκόπηση γόνατος είναι μία ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος ρουτίνας, μέσω της οποίας με ελάχιστες τομές εισάγουμε μία μικροκάμερα και μικροεργαλεία. Βλέπουμε το γόνατο από μέσα και με πολύ λεπτές κινήσεις αντιμετωπίζουμε μία πληθώρα προβλημάτων, με μεγάλη ακρίβεια, αναίμακτα, με σχεδόν μηδαμινές επιπλοκές και άριστο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα στις κατάλληλες ενδείξεις.

Περιεχόμενο hide

Πώς γίνεται η αρθροσκόπηση γόνατος;

Δείτε και το παρακάτω βίντεο όπου ο κ. Χλωρός δείχνει πώς φαίνεται το γόνατο από μέσα σε μια αρθροσκόπηση γόνατος.

YouTube video

Ο κ. Χλωρός θα πραγματοποιήσει αρθροσκόπηση γόνατος κάνοντας δύο μικρές τομές (τρυπούλες) περίπου 3 με 5 χιλιοστά η κάθε μία στο μπροστινό μέρος του γόνατος. (Εικόνα 1)

Αρθροσκοπικά εργαλεία στην αρθροσκόπηση γόνατος
Εικόνα 1: Ελάχιστες τομές στην αρθροσκόπηση γόνατος. Τα αρθροσκοπικά εργαλεία είναι τόσο λεπτά που χωρούν άνετα μέσα από τις δύο οπές.

Από την μία τομή θα εισάγει μια μικροκάμερα που λέγεται αρθροσκόπιο, και μέσω αυτής βλέπει την άθρωση του γόνατος από μέσα. Από την άλλη τομή θα εισάγει τα κατάλληλα αρθροσκοπικά εργαλεία που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Τα εργαλεία είναι πολύ λεπτά, περίπου στο μέγεθος ενός μολυβιού. (Εικόνες 3 και 4)

Εικόνα που δείχνει μία αρθροσκόπηση γόνατος και περιλαμβάνει μία αρθροσκοπική κάμερα δηλαδή ένα αρθροσκοπικο καθώς και ένα αρθροσκοπικο εργαλείο

Εικόνα 2: Αρθροσκόπηση. Ελάχιστες τομές στην αρθροσκόπηση γόνατος. Αριστερά η κάμερα, δεξιά το εργαλείο. Το μέγεθος τους είναι περίπου αυτό ενός μολυβιού.

Εικόνα που δείχνει χειρουργείο αρθροσκόπησης γόνατος και περιλαμβάνει μία αρθροσκοπική κάμερα δηλαδή ένα αρθροσκοπικο καθώς και ένα αρθροσκοπικο εργαλείο
Εικόνα 3: Αρθροσκόπηση γόνατος. Η άρθρωση φαίνεται πεντακάθαρα και σε μεγένθυση, επιτρέποντας στον χειρουργό λεπτούς, ατραυματικούς χειρισμούς και πολύ μεγάλη ακρίβεια.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης γόνατος;

 • Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος χωρίς τραυματισμό στην άρθρωση.
 • Αναίμακτη, σε σχέση με τα ανοικτά χειρουργεία.
 • Ασφαλής και σχετικά ανώδυνη.
 • Λεπτομερής και ακριβής: Βλέπουμε την άρθρωση από μέσα με μικροκάμερα και με μεγάλη μεγένθυση. Έτσι επιτυγχάνεται η ακριβής διάγνωση και η στοχευμένη θεραπεία, καλύτερα από μία ανοικτή μέθοδο.
 • Άριστο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα: Τα πολύ λεπτά χειρουργικά εργαλεία σε συνδυασμό με τις λεπτές χειρουργικές κινήσεις μας δίνουν άριστο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.
 • Μικρές ατραυματικές τομές και άρα ταχύτατη αποκατάσταση, σε σχέση με το ανοικτό χειρουργείο.
 • Μικρότερο ποσοστό λοιμώξεων σε σχέση με το ανοικτό χειρουργείο.
 • Σχεδόν μηδαμινές επιπλοκές, όταν υπάρχει εμπειρία από τον χειρουργό.

Σε ποιες βασικές παθήσεις ενδείκνυται η αρθροσκόπηση γόνατος; Πότε κάνουμε αρθροσκόπηση;

 • Ρήξη μηνίσκου: Μερική μηνισκεκτομή (αφαίρεση μόνο του άρρωστου τμήματος του μηνίσκου που έπαθε ρήξη) και συρραφή του μηνίσκου (επισκευή της ρήξης μηνίσκου με ράμματα)
 • Ρήξη πρόσθιου ή οπισθίου χιαστού συνδέσμου: Αντικατάσταση του συνδέσμου με μόσχευμα από τον ίδιο τον ασθενή (συνδεσμοπλαστική)
 • Χονδροπάθεια (κάκωση χόνδρου, και οστεοχόνδρινες βλάβες): αντιμετώπιση με εξατομικευμένες τεχνικές ανάλογα με την περίπτωση.
 • Οστεοαρθρίτιδα: αφαίρεση των ελεύθερων σωματίων από την άρθρωση, (καθαρισμός) συνήθως συνδυαστικά με μηνισκεκτομή λόγω εκφυλιστικής ρήξης μηνίσκου.
 • Δισκοειδής μηνίσκος: μηνισκοπλαστική
 • Εξάρθρημα επιγονατίδας: αποκατάσταση.
 • Σύνδρομο υμενικής πτυχής, λαχνοοζώδης υμενίτιδα, και άλλες παθήσεις

Αρθροσκοπική εικόνα αρθροσκόπησης γόνατος που δείχνει πως φαίνεται αρθροσκοπικά ο φυσιολογικός χόνδρος και πώς φαίνεται αρθροσκοπικά η αρθρίτιδα στο γόνατο
Επάνω: Ο φυσιολογικός χόνδρος είναι άσπρος, μαλακός και λείος. Κάτω: Ο χόνδρος έχει χαλάσει και φαίνεται το οστό ακριβώς από κάτω του. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται αρθρίτιδα.

Διεγχειρητική εικόνα Αρθροσκόπηση γόνατος που δείχνει μία αρθροσκοπική εικόνα με μία εκφυλιστική ρήξη μηνίσκου η οποία αντιμετωπίζεται με μερική μηνισκεκτομή
Διεγχειρητικές εικόνες αρθροσκοπικής μηνισκεκτομής για αντιμετώπιση ρήξης μηνίσκου, ΠΡΙΝ (αριστερά), και ΜΕΤΑ (δεξιά).
Διεγχειρητική εικόνα Αρθροσκόπηση γόνατος που δείχνει μία αρθροσκοπική εικόνα με μία ρήξη μηνίσκου η οποία αντιμετωπίζεται με αρθροσκοπική συρραφή

Διεγχειρητικές εικόνες αρθροσκοπικής συρραφής μηνίσκου, για αντιμετώπιση ρήξης μηνίσκου, ΠΡΙΝ (αριστερά), και ΜΕΤΑ (δεξιά).

Διεγχειρητική εικόνα Αρθροσκόπηση γόνατος που δείχνει μία αρθροσκοπική εικόνα με μία ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου

Διεγχειρητική εικόνα ρήξης προσθίου χιαστού συνδέσμου: Ο σύνδεσμος έχει κυριολεκτικά “εκραγεί” στα επιμέρους “κορδόνια” του λόγω της μεγάλης σφοδρότητας της κάκωσης.

Χρειάζεται να γίνει γενική αναισθησία (νάρκωση) στην αρθροσκόπηση γόνατος;

Όχι, δεν χρειάζεται γενική αναισθησία, εκτός εάν το επιλέξει ο ασθενής. Μπορεί να πραγματοποιηθεί περιοχική ή και τοπική αναισθησία.

Χρειάζεται να μείνω στο νοσοκομείο μετά από αρθροσκόπηση γόνατος;

 • Διαφέρει με το είδος της πάθησης και της επέμβασης που πραγματοποιείται.
 • Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όπως στην μερική μηνισκεκτομή, αρθροσκοπική συρραφή του μηνίσκου, ή στη χονδροπλαστική, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του αυθημερόν (επέμβαση ημέρας).
 • Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην αποκατάσταση της ρήξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, ο ασθενής μπορεί να νοσηλευτεί για μία ημέρα.

Ποια είναι η αποκατάσταση μετά από αρθροσκόπηση γόνατος;

 • Η αποκατάσταση είναι συνήθως ταχύτατη σε περιπτώσεις μερικής μηνισκεκτομής.
 • Στις υπόλοιπες περιπτώσεις διαφέρει ανά περίπτωση και εξαρτάται από το αρχικό πρόβλημα και την αντιμετώπισή του.
 • Η αποκατάσταση κάθε ασθενούς μας, ακολουθεί εξατομικευμένο πρωτόκολλο, βασισμένο στην τελευταία λέξη της διεθνούς βιβλιογραφίας.
 • Δίδονται πλήρεις, γραπτές και σαφείς μετεγχειρητικές οδηγίες σε όλους τους ασθενείς.
 • Η ομάδα του κ. Χλωρού συνεργάζεται με διακεκριμένους φυσικοθεραπευτές, ώστε οι ασθενείς του να έχουν την τέλεια αποκατάσταση. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την πρόοδο του ασθενούς από τον φυσικοθεραπευτή ο οποίος λαμβάνει οδηγίες από τον κ. Χλωρό.
 • Στο παρακάτω βίντεο, ο κ. Χλωρός αναλύει το πόσο σημαντική είναι η αποκατάσταση μετά από ένα χειρουργείο.
YouTube video
Γιατί δεν αρκεί μόνο ένα τέλειο χειρουργείο;

Αρθροσκόπηση γόνατος – Ποιο είναι το κόστος και η τιμή της επέμβασης;

Το κόστος μίας αρθροσκόπησης γονάτου είναι πολύ προσιτό και περιλαμβάνει:

 • Το κόστος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην επέμβαση, και που είναι εξατομικευμένο καθώς οι βλάβες στο γόνατο ποικίλλουν από ασθενή σε ασθενή.
 • Τα έξοδα παραμονής στο νοσοκομείο.
 • Την αμοιβή της χειρουργικής ομάδας και του αναισθησιολόγου.

Ασφαλιστικές καλύψεις:

 • Υπάρχει καταρχήν συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ.
 • Οι ασθενείς με ιδιωτική ασφάλεια, οι καλύψεις εξαρτώνται από τους όρους του εκάστοτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου τους.

Αρθροσκόπηση γόνατος: Εμπιστευθείτε τον εξειδικευμένο ορθοπεδικό κ. Γεώργιο Χλωρό.

Ο Χειρουργός Ορθοπεδικός κ. Χλωρός, έχοντας τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, διαθέτει πλήρη άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Pennsylvania License: MD465887). Έχει αποκτήσει πολυετή εμπειρία και εκπαίδευση στα μεγαλύτερα ορθοπαιδικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με εκατοντάδες επεμβάσεις στο ενεργήτικό του. Έχει επίσης εργασθεί και στη Μεγάλη Βρετανία, με συνολική παρουσία στο εξωτερικό σχεδόν 17 χρόνια.

Συχνές ερωτήσεις:

Αρθροσκόπηση γόνατος: τι είναι και πώς γίνεται;

Η αρθροσκόπηση γόνατος γίνεται κάνοντας δύο μικρές τομές (τρυπούλες) περίπου 3 χιλιοστά η κάθε μία στο μπροστινό μέρος του γόνατος. Από την μία τομή εισάγεται μια μικροκάμερα και μέσω αυτής βλέπουμε την άθρωση του γόνατος από μέσα. Από την άλλη τομή εισάγονται τα κατάλληλα αρθροσκοπικά εργαλεία που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Τα εργαλεία είναι πολύ λεπτά, μικρότερα από το μέγεθος ενός μολυβιού. Για αυτό, η αρθροσκόπηση είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος.

Αρθροσκόπηση γόνατος: Πόσο κοστίζει; τιμή – εοπυυ

Το κόστος είναι πολύ προσιτό και ένα μέρος του καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ. Οι ασθενείς με ιδιωτική ασφάλεια καλύπτονται ανάλογα με τους όρους του εκάστοτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου τους. Το κόστος περιλαμβάνει τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, και αυτό διαφέρει ανάλογα με το είδος της επέμβασης. Επίσης, υπολογίζονται τα έξοδα του νοσοκομείου, καθώς και την αμοιβή της χειρουργικής ομάδας.

Αρθροσκόπηση γόνατος: ανάρρωση – αποθεραπεία – χρόνος αποκατάστασης

Η ανάρρωση και η αποθεραπεία μετά από αρθροσκόπηση γόνατος έχουν άμεσα να κάνουν με την εκάστοτε πάθηση και το είδος της επέμβασης που πραγματοποιήθηκε. Η ανάρρωση και αποθεραπεία είναι εξατομικευμένες για κάθε ασθενή και βασίζονται ατα διεθνή επιστημονικά πρωτόκολλα. Θα δοθούν ασκήσεις μετά από αρθροσκόπηση μηνίσκου. Παραδείγματος χάρη, μετά από μία μερική μηνισκεκτομή, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητες του ταχύτατα, εντός έξι εβδομάδων. Μετά από συνδεσμοπλαστική ρήξης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου χρειάζονται αρκετοί μήνες αποκατάστασης.

Αρθροσκόπηση γόνατος: πονάει; – αναισθησία – νάρκωση

Η αρθροσκόπηση γόνατος είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που δεν χρειάζεται γενική αναισθησία ή νάρκωση. Η επέμβαση είναι αναίμακτη, ασφαλής, και γενικά πολύ ανώδυνη.

Αρθροσκόπηση γόνατος: διάρκεια επέμβασης

Η διάρκεια της επέμβασης έχει να κάνει άμεσα με την εκάστοτε πάθηση και το είδος της επέμβασης που πραγματοποιήθηκε. Μία μερική μηνισκεκτομή μπορεί να πάρει από 15 έως 20 λεπτά, ενώ μια αποκαστάσταση ρήξης προσθίου χιαστού από 45 λεπτά εώς και 1 ώρα.

Για να μάθετε περισσότερα

Wikipedia

Αρθροσκόπηση για ρήξη μηνίσκου

Αρθροσκόπηγη για ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου

Ρήξη μηνίσκου

Eπικοινωνήστε με τον γιατρό

Κλείστε το επόμενο ραντεβού σας

Κλείστε ραντεβού