Κεφάλαια σε βιβλία

  1. Chloros GD, Wiesler ER, Papadonikolakis A, Li Z, Smith BP, Koman LA. Complex Regional Pain Syndrome after Distal Radius Fractures. In: Slutsky D, Osterman AL, editors. Fractures and Injuries of the Distal Radius and Carpus: The Cutting Edge. Philadelphia: Saunders-Elsevier; 2009. p. 247-57.
  2. Chloros GD, Wiesler ER, Kelalis GH. Pediatric Scaphoid Fractures and Nonunions. In: Slutsky DJ, editor. The Scaphoid. New York: Thieme; 2010. p. 204-16.
  3. Chloros GD, Koman LA, Li Z, Smith TL, Smith BP. Vascular thrombosis and aneurysms about the wrist. In: Slutsky D, editor. Principles and practice of wrist surgery. Philadelphia: Saunders-Elsevier; 2010. p. 615-23.
  4. Chloros GD, Koman LA, Li Z, Smith TL. Chronic Pain Syndromes: Complex Regional Pain Syndromes I and II. In: Hammert WC, Calfee RP, Bozentka DJ, Boyer MI, editors. American Society for Surgery of the Hand (ASSH): Manual of Hand Surgery. Philadelphia: Lippincott-Williams-Wilkins; 2010. p. 79-92.
  5. Chloros G, Stengel D, Giannoudis PV. Section 2D: Injuries. In: Verhaar J, Kjaersgaard-Andersen P, Limb D, Günther KP, Karahalios T, editors. The EFORT White Book: Orthopaedics and Traumatology in Europe: European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology; 2021. p. 49-53.
  6. Li Z, Chloros GD, Smith BP, Smith TL, Koman LA. Management of Chronic Upper Extremity Pain and Related Disorders. In: Trumble TE, Rayan GM, Budoff JE, Baratz ME, editors. Principles of Hand Surgery and Therapy. 2nd ed. Philadelphia: Saunders-Elsevier; 2010. p. 270-6.
  7. Li Z, Chloros GD, Smith BP, Koman LA. Vascular Disorders in the Upper Extremity In: Trumble TE, Rayan GM, Budoff JE, Baratz ME, editors. Principles of Hand Surgery and Therapy. 2nd ed. Philadelphia: Saunders-Elsevier; 2010. p. 277-85.
  8. Koman LA, Poehling GG, Smith BP, Smith TL, Chloros G. Complex regional pain syndrome. In: Wolfe SW, Hotchkiss RN, Pederson WC, Kozin SH, editors. Green’s Operative Hand Surgery. 6th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2011. p. 1959-88.
Eπικοινωνήστε με τον γιατρό

Κλείστε το επόμενο ραντεβού σας

Κλείστε ραντεβού