Κριτής Εργασιών

 1. Αξιολογητής Επιστημονικών Εργασιών (Consultant Reviewer) στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό “Arthroscopy”: the journal of arthroscopic & related surgery: official publication of the Arthroscopy Association of North America and the International Arthroscopy Association. ISSN: 0749-8063 (Print); 1526-3231 (Electronic). NLM ID:
 2. Αξιολογητής Επιστημονικών Εργασιών (Consultant Reviewer) στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό “Clinical Orthopedics and Related Research”. ISSN: 0009-921X, NLM ID: 0075674.
 3. Αξιολογητής Επιστημονικών Εργασιών (Consultant Reviewer) στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό “Indian Journal of Orthopedics”. ISSN: 0019-5413 (Print); 1998-3727 (Electronic). NLM ID: 0137736.
 4. Αξιολογητής Επιστημονικών Εργασιών (Consultant Reviewer) στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό “Journal of Surgical Orthopedic Advances”. ISSN: 1548-825X (Print), NLM ID: 101197881.
 5. Αξιολογητής Επιστημονικών Εργασιών (Consultant Reviewer) στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό “Southern Medical Journal”. ISSN: 0038-4348, NLM ID: 0404522.
 6. Αξιολογητής Επιστημονικών Εργασιών (Consultant Reviewer) στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό “Sports Medicine” (ADIS). pISSN: 0112-1642, NLM ID: 8412297.
 7. Αξιολογητής Επιστημονικών Εργασιών (Consultant Reviewer) στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό “The Open Orthopaedics Journal”. ISSN: 1874-3250 (Electronic) 1874-3250 (Linking). NLM ID: 101480491.
 8. Αξιολογητής Επιστημονικών Εργασιών (Consultant Reviewer) στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό “Foot and ankle specialist”. ISSN: 1938-6400 (Print), 1938-7636 (Electronic), 1938-6400 (Linking). NLM ID: 101473598.
 9. Αξιολογητής Επιστημονικών Εργασιών (Consultant Reviewer) στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό “Postgraduate Medicine”. ISSN: 0032-5481 (Print) 1941-9260 (Electronic) 0032-5481 (Linking). NLM ID: 0401147.
 10. Αξιολογητής Επιστημονικών Εργασιών (Consultant Reviewer) στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό “The Knee”. ISSN: 0968-0160 (Print), 1873-5800 (Electronic), 0968-0160 (Linking), NLM ID: 9430798.
 11. Αξιολογητής Επιστημονικών Εργασιών (Consultant Reviewer) στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό “Computational and Structural Biotechnology”. ISSN: 2001-0370 (Linking), 2001-0370 (Electronic). NLM ID: 101585369
 12. Αξιολογητής Επιστημονικών Εργασιών (Consultant Reviewer) στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό “INJURY Journal (International journal of the care of the injured)”. ISSN: 0020-1383 (Print), 1879-0267 (Electronic), 0020-1383 (Linking). NLM ID: 0226040.
 13. Αξιολογητής Επιστημονικών Εργασιών (Consultant Reviewer) στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό “Medicina”. ISSN: 1010-660X (Print) 1648-9144 (Electronic).
 14. Αξιολογητής Επιστημονικών Εργασιών (Consultant Reviewer) στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό “Orthopedics” ISSN: 1938-2367 (Electronic), NLM ID: 7806107.
Eπικοινωνήστε με τον γιατρό

Κλείστε το επόμενο ραντεβού σας

Κλείστε ραντεβού