Συνέδρια

 1. AO Trauma Masters Course—Foot and Ankle Trauma and Reconstruction with Anatomical Specimens. Dresden, Germany, 06/10/2021-08/10/2021.
 2. AO North America: Basic Principles of Fracture Management: May 30-June 2, 2019, Rosemont, IL, USA.
 3. AO Trauma: Main Approaches of the Upper and Lower Limb with cadaveric specimen, February 10-11, 2017. Chicago, IL, USA.
 4. AO North America: Basic Principles and Techniques of Operative Fracture Management Course for Residents, July 30 – Aug 2, 2011. Chicago, IL, USA.
 5. 3rd Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, October 23-26, 2005, Buenos-Aires, Argentina.
 6. 7th Bi-annual Congress of the European Federations of National Associations of Orthopedics and Traumatology, EFORT, 2005 Lisbon, Portugal.
 7. 10th Congress of the Federation of the European Societies for Surgery of the Hand (FESSH), 15-18 June 2005, Goteborg, Sweden.
 8. 28th Annual Meeting of the European Musculo-Skeletal Oncology Society, April 29-May 1, 2015, Athens, Greece.
 9. 44th European Calcified Tissue Society congress (ECTS), May 13-16, 2017, Salzburg, Austria.
 10. 62nd Annual Meeting of the American Society for Surgery of the Hand (ASSH), September 26-29, 2007, Seattle, WA, USA.
 11. 72nd Annual Meeting of the American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS), February 23-27, 2005, Washington DC, USA.
 12. 73rd Annual Meeting of the American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS), March 22-26, 2006, Chicago-IL, USA.
 13. 74th Annual Meeting of the American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS), February 14-18, 2007, San Diego, CA, USA.
 14. Annual Meeting of Arthroscopy Association of North America (AANA), April 26-29, 2007, San Francisco, CA, USA.
 15. Annual Meeting of the American Association of Hand Surgery (AAHS), the American Society for Reconstructive Microsurgery (ASRM) and the American Society of Peripheral Nerve (ASPN) – January 2007, Puerto Rico.
 16. Annual Meeting of the American Association of Hand Surgery (AAHS), the American Society for Reconstructive Microsurgery (ASRM) and the American Society of Peripheral Nerve (ASPN), January 2005, Puerto Rico.
 17. Cerebral Palsy: Management of Spasticity, March 22-23, 2007, Hawthorne Inn and Conference Center, Winston-Salem, NC, USA.
 18. Peripheral Nerve and Muscle Ultrasound National Course. Center for Medical Ultrasound, Wake Forest University Baptist Medical Center, 2006, Winston-Salem, NC, USA.
 19. Peripheral Nerve and Muscle Ultrasound National Course. Center for Medical Ultrasound, Wake Forest University Baptist Medical Center, 2007, Winston-Salem, NC, USA.
 20. Ultrasound for Targeting Muscle. Cerebral Palsy: Multidisciplinary Management of Spasticity. March 22-23, 2007, Wake Forest University Baptist Medical Center, Winston-Salem, NC, USA.
 21. Challenging Problems in Adult Reconstructive Surgery, March 30-31, 2022, Athens Greece.
 22. 2nd Athens Shoulder Course, Athens, Greece, 1-3 February 2018.
 23. Χρόνιες παθήσεις – παραμορφώσεις ποδοκνημικής και άκρου ποδός. Μετεκπαιδευτικό Περιφερειακό Σεμινάριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών, Καρπενήσι, 4-6 Ιουνίου 2004.
 24. OTC Hellas Nailing Seminar “Strasburg in Athens”: An Intensive Course on Tips & Tricks of Intramedullary Nailing. Evangelismos General Hospital, September 14-15, 2018.
 25. 75ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών (MAICC), 2-5 Οκτωβρίου 2019.
 26. 74ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας, 10-13 Οκτωβρίου 2018, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα.
 27. Οι λοιμώξεις στην Κοινότητα: Συζήτηση με τον Ειδικό. Επιστημονική Εκδήλωση υπό την αιγίδα της Δ’ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδος. Ναύπλιο, 1 Ιουλίου 2005.
 28. Οι λοιμώξεις στην Κοινότητα: Προφύλαξη και Θεραπεία. Επιστημονική Εκδήλωση υπό την αιγίδα της Δ’ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδος. Ναύπλιο, 1 Ιουλίου 2005.
 29. Hands-on Cadaver Course – Hip Periprosthetic Fractures, Orthopedic Research and Education Center: “PN Soucacos”, February 18, 2017,; Athens, Greece.
 30. Hands-on Cadaver Course – Knee Arthroscopy, Orthopedic Research and Education Center: “PN Soucacos”, January 12, 2017,; Athens, Greece.
 31. Hands-on Cadaver Course – Total Knee Replacement, Orthopedic Research and Education Center: “PN Soucacos”, January 13, 2017; Athens, Greece.
 32. Hands-on Cadaver Course – Pelvic Ring/Acetabular Fractures, Orthopedic Research and Education Center: “PN Soucacos”, February 17, 2017; Athens, Greece.
 33. 3rd Symposium of Osteonecrosis of the Human Skeleton, Joint Meeting of the Departments of Orthopaedic Surgery of the Universities of Athens and Ioannina Medical Schools, 2004, Athens, Greece.
 34. 10th Symposium of Spine Biomechanics, Greek Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology, 2004, Athens, Greece.
 35. 60th Greek National (“Pan-Hellenic”) Orthopaedic Congress, October 6-10, 2004, Athens Greece.
 36. Challenging Problems in Adult Reconstructive Surgery, March 30-31, 2022, Athens Greece.
Eπικοινωνήστε με τον γιατρό

Κλείστε το επόμενο ραντεβού σας

Κλείστε ραντεβού