Βραβεία – Χρηματοδοτήσεις

  1. Chloros GD: 1ο βραβείο – First Prize (Gold Award) at Virtual EFORT (The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology) Congress, June 30 – July 02, 2021 for the Best Free Paper Presentation: Kanakaris N, Mohrir G, Chloros GD, Harwood P, Giannoudis PV. Tibial Bone Defects: Analysis Of Time To Union And Direct Medical Costs Using Distraction Osteogenesis With An Ilizarov Frame Or The Masquelet Technique.
  2. Chloros GD: 1ο βραβείο – First Prize for Best Clinical Pearl in the American Society for Surgery of the Hand (ASSH) Annual Meeting, 2006, Washington DC, USA: “Ultrasound in ulnar neuropathy at the elbow.” Wiesler ER, Chloros GD, Cartwright MS, Shin HW.
  3. Chloros GD: 2ο βραβείο – Second place at Residents’ and Fellows’ Research Day, 2006, of the Division of Surgical Sciences at Wake Forest University, Winston-Salem, NC, USA.
  4. Chloros GD: 2ο βραβείο – Second place at Residents’ and Fellows’ Research Day, 2007, of the Division of Surgical Sciences at Wake Forest University, Winston-Salem, NC, USA.
  5. Chloros GD – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΓΗΣΗ από την Αμερικανική Εταιρεία Χεριού: Co-investigator: Basic Science Grant from the American Society for Surgery of the Hand: “The effect of extensor pollicis longus relocation on thumb extension: A biomechanical analysis”. ASSH 2006.
Eπικοινωνήστε με τον γιατρό

Κλείστε το επόμενο ραντεβού σας

Κλείστε ραντεβού